-การแสดงศิลปวัฒนธรรมกลุ่มอาเซียน

โพสต์18 มิ.ย. 2556 20:32โดยPOJANEE JUNTARASUPAWONG   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2556 20:36 ]
ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่ม เตรียมการแสดงศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ  ที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศในกลุ่มอาเซียน มาแสดงในครั้งที่ 7 (พฤ. 4 ก.ค. 56) เพื่อแสดงในงานวัน GenEd Day  (คะแนนเต็ม  15 คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน
 เกณฑ์คะแนนเต็ม
 ความสวยงาม 3
 แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศนั้นๆ 5
 ความพร้อมเพรียง 4
 ความคิดสร้างสรรค์ 3
 รวม 15

Comments