-ทำโปรเตอร์ แรงบันดาลใจของฉัน

โพสต์18 มิ.ย. 2556 21:38โดยPOJANEE JUNTARASUPAWONG   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2556 23:19 โดย praparl.k@bu.ac.th ]
ให้นักศึกษาทำโปรเตอร์ เรื่องแรงบันดาลใจของฉัน เพื่อเล่าเรื่องของบุคคลที่นักศึกษาประทับใจ ซึ่งอาจจะมีการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมากมาย กว่าจะประสบความสำเร็จจนทุกวันนี้ ซึ่งอาจจะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือไม่มีชื่อเสียงก็ได้ โดยอาจจะนำเสนอรายละเอียดดังนี้
1. เล่าเรื่องของบุคคลดังกล่าวให้ทราบพอสังเขป ว่าเป็นใคร มาจากไหน ประสบความสำเร็จด้านอะไร 
2. จากการศึกษาของนักศึกษา ได้ข้อคิดที่ดีอะไรบ้างจากบุคคลดังกล่าว
3. นักศึกษาคิดวาจะนำข้อคิดที่ดี ความประพฤติที่ดีอะไรบ้างของบุคคลดังกล่าว มาใช้ในชีวิตประจำวัน
(5 คะแนน) นำเสนอ ครั้งที่ 8 (ส.6 ก.ค. 56)
เกณฑ์การให้คะแนน
 เนื้อหา/คะแนน 0-1
ไม่ตรงกับสิ่งที่กำหนด
 2-3
ส่วนน้อยตรงกับสิ่งที่กำหนด
 4
ส่วนมากตรงกับสิ่งที่กำหนด
 5
ทั้งหมดตรงกับสิ่งที่กำหนด
 รูปแบบการนำเสนอโปรเตอร์    
 ความสวยงาม/ความคิดสร้างสรรค์    
 คะแนนที่ได้    

Comments