-แสดงบทบาททางสังคม

  ให้นักศึกษาแสดงละครเป็นการแสดงสถานการณ์จำลองที่เกี่ยวกับ ความเข้าใจเรื่องสถานภาพและบทบาท หรือ กระบวนการขัดเกลาทางสังคม หรือ เครือข่ายทางสังคม แสดงในครั้งที่ 5 (พฤ. 27 มิ.ย. 56) 

ในการแสดง นักศึกษาอาจจะแสดงบทบาทเกี่ยวกับปัญหาสังคม เด็กนักเรียนตีกัน ปัญหาครอบครัว พ่อแม่ทะเลาะกัน หรือแสดงบทบาทการเป็นลูกที่ดี นักศึกษาที่ดีเป็นต้น

(งานกลุ่ม5 คะแนน) 

Comments