แจ้งให้ทราบ

-ทำโปรเตอร์ แรงบันดาลใจของฉัน

โพสต์18 มิ.ย. 2556 21:38โดยPOJANEE JUNTARASUPAWONG   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2556 23:19 โดย praparl.k@bu.ac.th ]

ให้นักศึกษาทำโปรเตอร์ เรื่องแรงบันดาลใจของฉัน เพื่อเล่าเรื่องของบุคคลที่นักศึกษาประทับใจ ซึ่งอาจจะมีการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมากมาย กว่าจะประสบความสำเร็จจนทุกวันนี้ ซึ่งอาจจะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือไม่มีชื่อเสียงก็ได้ โดยอาจจะนำเสนอรายละเอียดดังนี้
1. เล่าเรื่องของบุคคลดังกล่าวให้ทราบพอสังเขป ว่าเป็นใคร มาจากไหน ประสบความสำเร็จด้านอะไร 
2. จากการศึกษาของนักศึกษา ได้ข้อคิดที่ดีอะไรบ้างจากบุคคลดังกล่าว
3. นักศึกษาคิดวาจะนำข้อคิดที่ดี ความประพฤติที่ดีอะไรบ้างของบุคคลดังกล่าว มาใช้ในชีวิตประจำวัน
(5 คะแนน) นำเสนอ ครั้งที่ 8 (ส.6 ก.ค. 56)
เกณฑ์การให้คะแนน
 เนื้อหา/คะแนน 0-1
ไม่ตรงกับสิ่งที่กำหนด
 2-3
ส่วนน้อยตรงกับสิ่งที่กำหนด
 4
ส่วนมากตรงกับสิ่งที่กำหนด
 5
ทั้งหมดตรงกับสิ่งที่กำหนด
 รูปแบบการนำเสนอโปรเตอร์    
 ความสวยงาม/ความคิดสร้างสรรค์    
 คะแนนที่ได้    

-เข้าร่วมกิจกรรมวัน GenEd Day

โพสต์18 มิ.ย. 2556 21:22โดยPOJANEE JUNTARASUPAWONG   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2556 21:23 ]

   ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวัน GenEd day ในวันพุธที่ 17 กรกฏาคม 2556 (5 คะแนน)
   สิ่งที่ต้องนำมาส่ง 
     รายงานเกี่ยวกับความรู้ที่ได้รับในวัน GenEd Day จำนวน 2 หน้า เขียนด้วยลายมือ พร้อมรูปถ่ายนักศึกษากับบรรยากาศภายในงาน

-การแสดงศิลปวัฒนธรรมกลุ่มอาเซียน

โพสต์18 มิ.ย. 2556 20:32โดยPOJANEE JUNTARASUPAWONG   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2556 20:36 ]

ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่ม เตรียมการแสดงศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ  ที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศในกลุ่มอาเซียน มาแสดงในครั้งที่ 7 (พฤ. 4 ก.ค. 56) เพื่อแสดงในงานวัน GenEd Day  (คะแนนเต็ม  15 คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน
 เกณฑ์คะแนนเต็ม
 ความสวยงาม 3
 แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศนั้นๆ 5
 ความพร้อมเพรียง 4
 ความคิดสร้างสรรค์ 3
 รวม 15

1-3 of 3